Mark & schakt

Vi gör bland annat:

  • Planering av villatomter
  • Grävarbeten
  • Markarbeten
  • Dränering av dagvatten i stenkista
  • Grävning för pool
  • Grävning för avlopp, vatten och el
  • Borttagning av stubbar och stenar

Offert

Ni får gärna kontakta oss för en offert på solceller, byggnation av hus, målningar av industribyggnader eller markarbete. Ni får gärna skicka in vad ni behöver för, så svarar vi med ett prisförslag.